Bergen Kulturskole

Kulturskolene i Norge er kommunale og lovpålagt, og skal tilby flere kunstneriske fag, men omfang og innhold er ikke regulert. Bergen kulturskole tilbyr undervisning innen Visuelle kunstfag, Dans, Teater, Musikk ogTverrfaglig for 7-åringer. Vi har til sammen ca 4500 elever i alderen 6-20 år, der elever på musikk utgjør ca 70%. Dans, teater og visuelle kunstfag har ca 250 elever hver. I tillegg støtter Bergen kulturskole kor og orkestere for ca 1500 barn og unge med dirigenter og instruktører. Våre 130 lærere underviser i alle 5 bydeler. På avdelingen for visuelle kunstfag har vi 7 faste kunstnere/lærere som underviser innen klassiske billedkunstteknikker, keramikk, animasjon og performance. Vi driver også en avdeling for billedkunst fordypning med to klasser. Dette er elever som allerede går på billedkunstundervisning ukentlig et sted i fylket, og som kommer til Bergen 10 weekender hvert år og får fordype seg i ulike problemstillinger eller teknikker. Alle våre lærere er skapende kunstnere og er aktive på kunstscenen.
Utgivelse: ÅPNE SINN – barn og unge i skapende arbeid, Bergen kulturskole, 2014.

Mer informasjon på:
http://viskunst.com

Kontakt
Alf Bugge Gjerstad
Fagsjef Visuelle kunstfag
Bergen kulturskole

Tlf: +47 55 56 80 50/ mobil: +47 90 62 76 09
www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/kulturskole

logo-bergenkulturskole-250

Min gade – min gata – min gate i #bergen