Aarhus Billed- og Medieskole

Aarhus Billed- og Medieskole er en kunstskole for børn og unge med fokus på billedkunst, film og litteratur. Gennem skabende processer med billedkunst, film og litteratur ønsker vi at give børn og unge mulighed for at forholde sig til verden. Børn og unge skal opleve, at der findes udtryksmuligheder gennem kunst og kultur. De skal tilegne sig redskaber og mod til at udtrykke eget ståsted og erfare andres. Vores undervisning og projekter foregår både i skole- og fritidsregi – årligt har vi omkring 2.500 elever. Aarhus Billed- og Medieskole har et stort netværk og indgår hvor det er oplagt i samarbejde lokalt, nationalt og internationalt.

Kontakt
Hanne Algot Jeppesen, 
Leder
Aarhus Billed- og Medieskole
Frederiks Allé 20A, 8000 Aarhus C
Tlf.: 86 20 22 23
Mobil: 30 23 14 24
post@aarhusbilledogmedieskole.dk

www.aarhusbilledogmedieskole.dk

logo-aarhusbilledogmedieskole-250

Min gade – min gata – min gate i #aarhus